Snimak sa predavanja: Email marketing u službi turizma:

 

Naše istraživanje je pokazalo da je u poslednjih 12 meseci email, pored Facebook-a, bio digitalni alat koji se najviše koristio u turizmu u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Email je digitalni alat koji se svakodnevno koristi u poslovnoj komunikaciji, međutim mnogi nisu upoznati sa njegovim značajnim potencijalima kad je u pitanju marketing, promocija i prodaja. Upravo zato smo rešili da peta online radionica bude posvećena baš email marketingu. 

Na ovom LINKU možete da se prijavite za učešće na online radionici posvećenoj email marketingu i saznate kako da podstaknete promociju i prodaju putem ovog digitalnog alata. Kada se prijavite, stići će vam mail sa linkom za praćenje radionice na ZOOM platformi koja će se održati 18. novembra u 18:00h. Učešće je potpuno besplatno!

Na radionici posvećenoj email marketingu ćete saznati i naučiti kako da kreirate profil na MailChimp platformi, kako da gradite email bazu u skladu sa GDPR (Generalna regulativa za zaštitu podataka) propisima, kako da kreirate uspešnu email kampanju sa svim vizuelnim elementima i sadržajem kao i da pratite njene rezultate. Sve odgovore i informacije o marketingu putem email-a dobićete od Marine Ugrinić, Social media manadžerke u ICT Hub-u. Marina poseduje bogato iskustvo u oblasti komunikacija, odnosa sa javnošću, digitalnog marketinga i upravljanjem projektima u raznim sektorima. Završila je Fakultet političkih nauka, novinarsko-komunikološki smer, a kao jedan od svojih najistaknutijih kvaliteta u radu ističe veštu transformaciju komunikacijske infrastrukture.

Pozivamo sve predstavnike malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori da se prijave na onlajn radionicu i da putem interaktivnog predavanja, razmene iskustava, individualnih vežbi, konsultacije sa predavačem na licu mesta i materijala za budući rad unaprede svoje veštine i poslovanje.

Događaj se realizuje u okviru USAID-ovog projekta „D-Tour: Unapređenje digitalnih veština za turističke objekte u Srbiji, Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori“ u saradnji sa ICT Hub-om i partnerima JS Guruom iz Bosne i Hercegovine i Digitalizuj.me iz Crne Gore.

Dodatne informacije: Tekuća godina je pokazala da je upotreba digitalnih alata u poslovanju malih turističkih ponuđača postala neophodnost koja često može da napravi razliku između opstanka i gašenja poslovanja. U prethodnim mesecima, ICT Hub je realizovao istraživanje na temu ,,ICT alati u ruralnom, eko i avanturističkom turizmu u Srbiji, Crnoj Gori,  Bosni i Herzegoviniputem kog je identifikovana velika potreba malih i srednjih preduzeća (MSP) koja posluju u domenu eko, ruralnog i avanturističkog turizma za detaljnijim upoznavanjem sa digitalnim platformama, alatima i digitalnim marketingom. Uzimajući to u obzir, u saradnji sa partnerima JS Guru iz BiH i Digitalizuj.me iz Crne Gore, pripremljen je detaljan program od 9 interaktivnih onlajn radionica kako bi se ponudio širok spektar znanja i informacija, dodatno podstaklo regionalno povezivanje između turističkih ponuđača ali i unapredila znanja i veštine i organizacija i agencija koje sarađuju ili okupljaju male turističke preduzetnike. Radionice su dakle, namenjene svim MSP koja posluju u turizmu u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.