Instagram je definitivno najpopularnija društvena mreža posebno kad je reč o generaciji milenijalaca. Instagram nije samo platforma na kojoj se objavljuju fotografije, već je postao omiljeno mesto poslovnih subjekata. Naše istraživanje je pokazalo da preko 80% malih i srednjih preduzeća u turizmu u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini planirani da nastavi i unapredi njegovu upotrebu u narednom periodu. Upravo zato smo rešili da poslednju onlajn radionicu posvetimo Instagramu u turizmu.

Na ovom LINKU možete da se prijavite za učešće na online radionici posvećenoj Instagramu u turizmu i saznate sve što vam je potrebno da se na njoj uspešno pozicionirate. Kada se prijavite, stići će vam mail sa linkom za praćenje radionice na ZOOM platformi koja će se održati 04. februara u 18:00h. Učešće je potpuno besplatno!

Na radionici posvećenoj Instagramu u turizmu ćete saznati i naučiti kako se podešava Instagram business page, koje sve vrste objava možemo koristiti u cilju promocije svog biznisa, kako se koristi opcija hešteg i na koji način se kreiraju sponzorisane objave na Instagramu.  Predavanje će vam dodatno pružiti i konkretna znanja i veštine iz oblasti nastupa i reklamiranja na Facebook Ads platformi (FB Business manager) koja se koristi i za oglašavanje na Instagramu. Sve odgovore i informacije o Instagramu dobićete od Marine Ugrinić, Social media menadžerke u ICT Hub-u. Marina poseduje bogato iskustvo u oblasti komunikacija, odnosa sa javnošću, digitalnog marketinga i upravljanjem projektima u raznim sektorima, a kao jedan od svojih najistaknutijih kvaliteta u radu ističe veštu transformaciju komunikacijske infrastrukture.

Pozivamo sve predstavnike malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori da se prijave na onlajn radionicu i da putem interaktivnog predavanja, razmene iskustava, individualnih vežbi, konsultacije sa predavačem na licu mesta i materijala za budući rad unaprede svoje veštine i poslovanje.

Događaj se realizuje u okviru USAID-ovog projekta „D-Tour: Unapređenje digitalnih veština za turističke objekte u Srbiji, Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori“ u saradnji sa ICT Hub-om i partnerima JS Guruom iz Bosne i Hercegovine i Digitalizuj.me iz Crne Gore.

Dodatne informacije: Prošla godina je pokazala da je upotreba digitalnih alata u poslovanju malih turističkih ponuđača postala neophodnost koja često može da napravi razliku između opstanka i gašenja poslovanja. U prethodnim mesecima, ICT Hub je realizovao istraživanje na temu ,,ICT alati u ruralnom, eko i avanturističkom turizmu u Srbiji, Crnoj Gori,  Bosni i Herzegovini putem kog je identifikovana velika potreba malih i srednjih preduzeća (MSP) koja posluju u domenu eko, ruralnog i avanturističkog turizma za detaljnijim upoznavanjem sa digitalnim platformama, alatima i digitalnim marketingom. Uzimajući to u obzir, u saradnji sa partnerima JS Guru iz BiH i Digitalizuj.me iz Crne Gore, pripremljen je detaljan program od 9 interaktivnih onlajn radionica kako bi se ponudio širok spektar znanja i informacija, dodatno podstaklo regionalno povezivanje između turističkih ponuđača ali i unapredila znanja i veštine i organizacija i agencija koje sarađuju ili okupljaju male turističke preduzetnike. Radionice su dakle, namenjene svim MSP koja posluju u turizmu u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.


prethodnim mesecima, ICT Hub je realizovao istraživanje na temu ,,ICT alatiu ruralnom, eko i avanturističkom turizmu u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni iHerzegovini”putem kog je identifikovana velika potreba malih i srednjihpreduzeća (MSP) koja posluju u domenu eko, ruralnog i avanturističkogturizma za detaljnijim upoznavanjem sa digitalnim platformama, alatima idigitalnim marketingom. Uzimajući to u obzir, u saradnji sa partnerima JSGuru iz BiH i Digitalizuj.me iz Crne Gore, pripremljen je detaljan program od9 interaktivnih onlajn radionica kako bi se ponudio širok spektar znanja iinformacija, dodatno podstaklo regionalno povezivanje između turističkihponuđača ali i unapredila znanja i veštine i organizacija i agencija kojesarađuju ili okupljaju male turističke preduzetnike. Radionice su dakle,namenjene svim MSP koja posluju u turizmu u Srbiji, Bosni i Hercegovini iCrnoj Gori.