DIGITALNE AKADEMIJE:

PRIJAVE SU U TOKU

Pogledajte video sa iskustvima polaznika i komentarima predavača sa Digitalnih akademija IKT alati u turizmu.

Radi detaljnijeg i dubljeg upoznavanja sa digitalnim svetom poslovanja, biće organizovane tri online akademije. One će odabranim predstavnicima malih i srednjih preduzeća iz Srbije, BiH i Crne Gore omogućiti detaljniji rad sa stručnjacima iz informaciono-komunikacionih tehnologija. Korak po korak, polaznici će biti naučeni kako da primene različite digitalne platforme ne bi li unapredili svoje poslovanje. Sadržaj akademija će biti prilagođen trenutnoj svetskoj zdravestvenoj situaciji sa velikom svešću o poziciji turizma kao industrije uopšte. Pošto su Srbija, BiH i Crna Gora na relativno malom geografskom području i poprilično slične demografije, sadržajem će biti obuhvaćena i saradnja između ovih država kada je seoski, eko i avanturistički turizam u pitanju. Akademije će imati predavanja, manje radionice, kao i domaće zadatke koje će polaznici biti obavezni da urade. Učestvovaće 20 polaznika po državi.

PRODUBITE SVOJE ZNANJE

Akademije će omogućiti učesnicima da dobiju detaljnu, personalizovanu strategiju poslovanja za svoj biznis – da bolje percipiraju svoju prezentaciju i imidž u digitalnom svetu i da je upotpune i unaprede i to uz direktno vodjstvo eminentih stručnjaka.

ONLINE MARKETING I BRENDIRANJE

Kako predstaviti svoj brend online, istaći njegove vrednosti, učiniti dostupnom misiju i viziju široj javnosti, koji ton komunikacije koristiti i koje kanale pradstavljanja. Sadržaj će biti prilagođen specifičnim potrebama svake zemlje učesnice, kao i veličini i potrebama posebnih grana turizma, da bi se na kraju dobilo dobio što primenljivije znanje.

Nakon ovog modula biće potrebno uraditi domaći zadatak i napraviti komunikacionu strategiju za sopstveni brend.

ONLINE PLATFORMA

U zavisnosti od potrebe biznisa i grane turizma biće odabrana dva online alata (Booking.com, Trip Advisor, Air BnB…) koja će biti detaljno prezentovana i objašnjena učesnicima i istaknute sve njegove prednosti radi unapređenja poslovanja.

Nakon ovog modula biće potrebno uraditi domaći zadatak i napraviti ili unaprediti profil svog biznisa na pomenutim platformama i spremiti detaljnu prezentaciju svoje firme.

UPOZNAVANJE KORISNIKA

Srž ovog modula biće Lean metodologija koja se pokazala efikasnom prilikom primene novih poslovnih modela ili u procesu digitalizacije starih. Polaznici će kombinovati svoje postojeće znanje o svojim korisnicima sa novim metodama kako bi došli do idealnog profila kupca koji će omogućiti da se unapredi poslovanje i privuče što veći broj gostiju.  Nakon ovog modula biće potrebno uraditi domaći zadatak da putem različitih tehnika naprave profil korisnika njihovih usluga.

3 AKADEMIJE ZA UNAPREĐENJE DIGITALNIH VEŠTINA

Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina se nalaze na relativno malom geografskom području – dovoljno blizu da dele slična iskustva kada je turizam u pitanju, klimatski uslovi i navike u ponašanju i očekivanju potencijalnih klijenata, ali će akademije opet uvažiti specifičnost svakog tržišta ponaosob.

CRNA GORA
Datumi: 17. 02 / 24. 02. / 04.03.

 

PRIJAVE SU ZATVORENE

Lokacija: Zoom platforma

online prijava

BOSNA I HERCEGOVINA
Datumi: 23.02. / 03.03. / 11.03.

 

PRIJAVE SU ZATVORENE

Lokacija: Zoom platforma

online prijava

SRBIJA
Datumi: 02.03./ 10.03. / 18.03.

 

PRIJAVE SU ZATVORENE

Lokacija: Zoom platforma

online prijava

SVE INFORMACIJE O AKADEMIJAMA

Istraživanje je pokazalo da 90% malih i srednjih turističkih preduzeća u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini očekuje porast upotrebe digitalnih alata u narednih 5 godina.

ICT Hub, zajedno sa partnerima JS Guru iz BiH i Digitalizuj.me iz Crne Gore uz podršku USAID-a pozivaju vlasnike i/ili menadžere malih i srednjih preduzeća (MSP) iz oblasti turizma u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini da se prijave na Digitalnu Akademiju IKT alati i digitalne platforme za MSP u turizmu.

Ako želite da saznate kako da na najbolji način predstavite svoju uslugu onlajn, kako da upoznate profil vaših korisnika i tako privučete što više gostiju, kako da kreirate brend od vašeg biznisa, kako da unapredite i pozicionirate vaše poslovanje na tržištu i ublažite posledice koje pandemija Korona virusa ima na poslovanje, onda je Digitalna Akademija pravi edukativni program za Vas!

Digitalna akademija će odabranoj grupi predstavnika MSP-a iz oblasti turizma pružiti priliku da rade sa IKT ekspertima u jedinstvenom okruženju, fokusiranom na praktično znanje i razmenu iskustva. Učesnici će putem interaktivnog predavanja i praktičnog rada u malim grupama uz mentorski rad i direktnu konsultaciju sa predavačima na licu mesta, kao i domaćih zadataka i materijala za budući rad imati priliku da unaprede svoje veštine i poslovanje.

Digitalna Akademija se u potpunosti realizuje onlajn i učešće je besplatno! Jedno vam je potreban računar, dobra internet konekcija i visoka motivacija.

  • KADA I GDE ĆE AKADEMIJA BITI ODRŽAVANA?

Prilagođavajući se okolnostima usled pandemije COVID-19, Digitalne Akademije će biti realizovane u onlajn formatu. Akademije će se održavati preko Zoom platforme.

  • KAKO ĆEMO BIRATI POLAZNIKE?

Digitalna Akademija za će okupiti 15 učesnika. Glavni kriterijumi za odabir polaznika će biti motivisanost za pohađanje ovog programa, osnovno postojanje preduzeća na Internetu (posedovanje imejla, bar jednog profila na socijalnim mrežama ili digitalnim platformama u turizmu) kao i da je prijavljeni/a vlasnik/ca ili na menadžerskim pozicijama i ima volju, sposobnost i viziju da prihvate važnost digitalnih veština, savlada ih i prosledi znanje dublje u svoje matične biznise. Učesnike će odabrati nezavisna komisija sačinjena od eksperata iz oblasti turizma i digitalnog marketinga. Polaznici koji uspešno završe program će dobiti digitalne sertifikate. Uslov za dobijanje sertfikata je aktivno učešće na sva 3 dana trajanja Akademije.

  • KOLIKO AKADEMIJE TRAJU?

Digitalna Akademija će trajati 3 dana, sa radnim danom do 5 sati sa pauzama, u periodu od 10 do 15h. Između akademija će biti razmak od po 7 dana da bi učesnici imali vremena obrade primljeno znanje i da urade domaće zadatke. Program je dizajniran da kroz 3 trodnevna modula obradi niz značajnih tema i omogući sticanje znanja i veština potrebnih kako bi MSP u turizmu unapredila svoje poslovanje i kako bi se prilagodili novonastalim promenama na tržištu.

  • ZAŠTO SU POTREBNE DIGITALNE AKADEMIJE?

Prošla godina je pokazala da je upotreba digitalnih alata u poslovanju malih turističkih ponuđača postala neophodnost koja često može da napravi razliku između opstanka i gašenja poslovanja. U prethodnim mesecima, ICT Hub je realizovao istraživanje na temu ,,ICT alati u ruralnom, eko i avanturističkom turizmu u Srbiji, Crnoj Gori,  Bosni i Herzegovini” putem kog je identifikovana velika potreba MSP koja posluju u domenu eko, ruralnog i avanturističkog turizma za detaljnijim upoznavanjem sa digitalnim platformama, alatima i digitalnim marketingom. Uzimajući to u obzir, u saradnji sa partnerima JS Guru iz BiH i Digitalizuj.me iz Crne Gore, pripremljen je detaljan program Digitalnih akademija. Gledajući poslovne izglede i tekuće promene u tržišnim nišama, i uzimajući u obzir posebne potrebe ciljne grupe u svakoj zemlji, zajedno sa samim formatom je kreiran sadržaj Digitalne Akademije. Sve je očiglednije da će u vremenu koje dolazi putovanja na daljinu i dalje opadati, a većina turista radije će odlučiti da putuje bliže kući ili čak samo unutar granica svojih država. Međutim, s obzirom da Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina čine koherentnu geografsku i u određenoj meri demografsku jedinicu – sadržaj će biti prilagođen novonastaloj situaciji i veći naglasak će biti stavljen na saradnju ove 3 države kada je reč o ekološkom, seoskom i avanturističkom turizmu.

Za svako vaše pitanje, stojimo uvek na raspolaganju putem e maila info@dtour.rs , telefona +381 11 411 8881.

Događaj se realizuje u okviru USAID-ovog projekta  USAID E&E sektor za ekonomski razvoj, upravljanje i rast preduzeća u saradnji sa ICT Hub-om i partnerima JS Guruom iz Bosne i Hercegovine i Digitalizuj.me iz Crne Gore.

NAJČEŠĆA PITANJA

Za svako vaše pitanje, stojimo uvek na raspolaganju putem e-maila info@dtour.rs, i telefona +381 11 411 8881.

Ko će moći da se prijavi?

Akademije su namenjene predstavnicima mikro, malih i srednjih preduzeća u turizmu. Poželjno je d apolaznici budu vlasnici ili na menadžerskim pozicijama i da imaju volju, sposobnost i viziju da prihvate važnost digitalnih veština, savladaju ih i proslede znanje dublje u svoje matične biznise.

Kako će akademije biti održavane?

Predavanja će se održavati online preko Zoom platforme. Na taj način omogućavamo bezbedno učešće svim zainteresovanim u skladu sa epidemiološkim merama, ali i efikasnija predavanja i mogućnost pravljenja manjih grupa radi lakšeg mentorisanja.

Kako da se prijavim?

Prijava se vrši za svaku zemlju posebno preko prijavnog formulara čiji su linkovi postavljeni iznad na ovoj stranici. Prilikom prijave svaki zainteresovani učesnik popuniće upitnik sa setom pitanja koja će pomoći predavačima i organizatorima da procene nivo postojećih veština i spremnosti i motivacije za učešće na online akademiji, na osnovu čega će se, između ostalog, raditi selekcija polaznika.

Koliko akademije traju?

Svaka akasemija će trajati po tri dana, sa radnim danom do šest sati. Između akademija će biti razmak od po sedam dana da bi učesnici imali vremena obrade primljeno znanje i da urade domaće zadatke.

Kome da se obratim ako imam podpitanja?

Mentori će biti dostupni i između predavanja radi konsultacija, ali i eventualnih uputa za rešavanje domaćih zadataka.

Koliko košta učešće na akademiji?

Učešće na akademiji je potpuno besplatno, zato što je organizacija podržana i omogućena od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i implementirana od strane ICT Hub-a.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google